Nawigacja

Aktualności

16.01.2018GUM rozpocznie procedurę włączenia się do Europejskich Sieci Metrologicznych

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Z udziałem Prezesa GUM dr Włodzimierza Lewandowskiego, 9 stycznia w Paryżu odbyły się warsztaty EURAMET dotyczące Europejskich Sieci Metrologicznych (EMN).

Spotkanie, w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele kierownictwa EURAMET i LNE (Francuskiego Instytutu Metrologicznego), przeznaczone było dla obecnych i przyszłych liderów sieci. Europejskie Sieci Metrologiczne to idea opracowywana w ramach EURAMET. Sieci mają w założeniu stanowić zrzeszenie Krajowych Instytutów Metrologicznych oraz Instytutów Desygnowanych z różnych krajów członkowskich EURAMET, prowadzących badania dotyczące określonego projektu w ramach sieci – przykładowe tematy sieci to: zegary optyczne, bezpieczeństwo żywności, medycyna laboratoryjna, grawimetria, zanieczyszczenia wody. Jak widać z powyższych przykładów, tematy sieci dotykają bardzo ważnych, także społecznie, tematów. Powołanie koncepcji sieci metrologicznych wynikało z potrzeby większej koordynacji oraz tworzenia zrównoważonej infrastruktury metrologicznej. Zdaniem władz EURAMET-u idea EMN daje szansę na zrównoważony rozwój europejskiej metrologii.

Podczas spotkania zaprezentowano koncepcję sieci metrologicznych obejmujących różne dziedziny badawcze. Dostrzegając szansę na aktywny udział w EMN, Główny Urząd Miar podejmuje wyzwanie dołączenia do Europejskich Sieci Metrologicznych. Przeanalizowana zostanie lista zaproponowanych sieci pod kątem uczestnictwa polskiego NMI. Jako kolejny krok, wskazuje się nawiązanie kontaktów roboczych z przedstawicielami laboratoriów innych NMI i zgłoszenie GUM do wskazanych sieci oraz w perspektywie utworzenie jednej lub więcej sieci z przewodnictwem GUM. Formalnie powołanie Europejskich Sieci Metrologicznych zostanie zatwierdzone podczas najbliższego Zgromadzenia Ogólnego EURAMET w Bukareszcie na przełomie maja i czerwca br.

do góry