Nawigacja

Aktualności

15.01.2014Wydarzenia 2011 roku

Autor : Główny Urząd Miar

Eurolab 2011

W dniach 9–11 marca 2011 r. odbyły się w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie XIII Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych Eurolab 2011. Targi tradycyjnie objęły trzy sektory: analitykę chemiczną, Life Science oraz metrologię. Z okazji obchodzonego Międzynarodowego Roku Chemii oraz Roku Marii Skłodowskiej-Curie szczególnie położono nacisk na zagadnienia związane z branżą chemiczną, czego przejawem była między innymi zorganizowana konferencja poświęcona Marii Skłodowskiej-Curie.

W oficjalnym otwarciu targów uczestniczyli przedstawiciele rządu, świata nauki i biznesu. Ze strony Głównego Urzędu Miar udział wziął m.in. Pan Włodzimierz Popiołek wiceprezes Głównego Urzędu Miar ds. metrologii naukowej. Podczas ceremonii otwarcia targów głos zabrał miedzy innymi Minister spraw wewnętrznych i administracji Pan Jerzy Miller oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk Pan prof. dr hab. Michał Kleiber.

Wpisując się w obchody Międzynarodowego Roku Chemii Główny Urząd Miar zaprezentował swą działalność ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z chemią. Celowi temu służyła zorganizowana wspólnie z Okręgowym Urzędem Miar w Łodzi wystawa obrazująca wykonywane pomiary oraz prezentująca wytwarzane certyfikowane materiały odniesienia.

Specjaliści z Głównego Urzędu Miar z Zakładu Fizykochemii oraz Biura Metrologii Prawnej, a także z Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, udzielali odpowiedzi na liczne zapytania zwiedzających z zakresu metrologii naukowej oraz metrologii prawnej, przybliżając jednocześnie działalność administracji miar w Polsce.

15. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Baner reklamowy Pikniku Naukowego Polskiego Radia28 maja 2011 r. w Warszawie w Parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego odbyła się 15. edycja Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jest to największa w Europie impreza plenerowa popularyzująca naukę. Celem Pikniku jest upowszechnienie wiedzy z różnych dyscyplin nauki. Corocznie impreza przyciąga tłumy zwiedzających, chcących poznać naukę w sposób zrozumiały dla odbiorców w różnym wieku. Wśród odwiedzających byli rodzice z przedszkolakami, młodzież ucząca się i studiująca oraz wybitni naukowcy.
Tegorocznemu Piknikowi, podobnie jak odbywającej się w Warszawie konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Centrów Nauki i Muzeów, towarzyszyło hasło „Wolność”. Wśród 230 instytucji naukowych i badawczych z kraju i zagranicy biorących udział w Pikniku, po raz kolejny znalazł się Główny Urząd Miar i Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie.

Tłumy zwiedzających wokół stoiska Głównego Urzędu Miar

Podobnie jak w latach wcześniejszych stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Podczas Pikniku zaprezentowaliśmy:

  • pomiary czasu – na stoisku można było zobaczyć zegar atomowy oraz zapoznać się z jego budową i zasadą działania. Zaprezentowany został także układ do transmisji akustycznych sygnałów czasu do Polskiego Radia. W ten sposób odwiedzający mogli dowiedzieć się w jaki sposób sygnał czasu nadawany w Polskim Radiu jest generowany i transmitowany z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Zakładu Elektrycznego Głównego Urzędu Miar. Oprócz tego na stanowisku był również chronokomparator cyfrowy, dzięki któremu każdy chętny mógł sprawdzić dokładność swojego zegarka;
  • wykorzystanie prawa Stokesa do pomiaru lepkości – pomiar polegał na wyznaczaniu czasu przepływu kulki od górnej do dolnej kresy pomiarowej cylindra wypełnionego badaną cieczą. Przy znanym promieniu i ustalonej gęstości kulki, czas przepływu zależał od lepkości badanej cieczy, co wynika z prawa Stokesa. Obrót przyrządu o 180oumożliwiał wielokrotne powtarzanie pomiaru. Narzędziem pomiarowym, którym posługiwali się zwiedzający wykonujący pomiary, był stoper;
  • badanie wyrobów z metali szlachetnych - istniała możliwość uczestniczenia w badaniu wyrobów z metali szlachetnych metodą przybliżoną na kamieniu probierczym. Przedstawiono również prezentację multimedialną na temat działalności Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie oraz wizerunki oznaczeń probierczych w Polsce i na świecie.

Obchody Światowego Dnia Metrologii w Głównym Urzędzie Miar

20 maja 2011 r. o godz. 10:00 w Głównym Urzędzie Miar odbyły się krajowe obchody, zorganizowane z okazji Światowego Dnia Metrologii, nad którymi honorowy patronat objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Pan Waldemar Pawlak.

Tegoroczne obchody były wyjątkowe, gdyż swoim tematem nawiązywały do Międzynarodowego Roku Chemii oraz do Roku Marii Skłodowskiej–Curie. W spotkaniu poza pracownikami Głównego Urzędu Miar udział wzięli Dyrektorzy terenowej administracji miar i terenowej administracji probierczej oraz przedstawiciele świata nauki i kultury m.in. przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Energii Atomowej POLATOM, Dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Dyrektor Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii.
Pani prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w liście, skierowanym na ręce Pani Prezes Janiny Marii Popowskiej, doceniła aktywną rolę Głównego Urzędu Miar na rzecz popularyzacji metrologii oraz złożyła życzenia dalszych sukcesów.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonała Pani Janina Maria Popowska – Prezes Głównego Urzędu Miar.

Przemawia Prezes GUM Pani Janina Maria Popowska

Po przemówieniu Pani Prezes zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać referatu pt. "Misja chemii w początkach XXI wieku", wygłoszonego przez prof. dr. hab. Janusza Lipkowskiego z Polskiej Akademii Nauk.

prof. dr hab. Janusz Lipkowski - Polska Akademia Nauk

Następnie dr Robert Wielgosz – Dyrektor Departamentu Chemii Międzynarodowego Biura Miar (BIPM) przedstawił prezentację pt. Chemical measurements for our life, our future, dotyczącą BIPM, jego wyzwań i głównych działań.

dr Robert Wielgorz - Dyrektor Departamentu Chemii (BIPM)

Bardzo ciekawą prezentację, dotyczącą Instytutu Materiałów Odniesienia i Pomiarów Unii Europejskiej (IRMM), wygłosił prof. Krzysztof Maruszewski, zachęcając do ściślejszej współpracy z Instytutem. Zebrani goście mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania Instytutu jako jednostki doradczej w organach Unii Europejskiej.

prof. Krzysztof Maruszewski - Dyrektor IRMM

Mając na uwadze, iż rok 2011 jest rokiem Marii Skłodowskiej–Curie zebrani goście wysłuchali referatu Pani Małgorzaty Sobieszczak–Marciniak, Dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej–Curie o życiu i dokonaniach naszej wybitnej noblistki. Prezentacja zawierała ciekawe zdjęcia oraz plakaty związane z działalnością Marii Skłodowskiej–Curie w chemii.

Druga część spotkania rozpoczęła się od referatu pt. "Warszawska chemia uniwersytecka na tle doniosłych rocznic i wyzwań współczesności", wygłoszonego przez prof. dr. hab. Pawła Kuleszę z Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował dorobek Wydziału Chemii oraz osiągnięcia i plany w kontekście dynamicznego rozwoju Centrum Nauk Biologiczno–Chemicznych.

Kolejnym punktem spotkania był referat pt. "Powstanie i rozwój Laboratorium Metrologii Radionuklidów w Świerku", przygotowany przez dr. Ryszarda Brodę i dr. Krzysztofa Pochwalskiego z Instytutu Energii Atomowej POLATOM, który jest instytucją ściśle współpracującą z GUM i utrzymującą Państwowy Wzorzec Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów. Zebranym gościom została przybliżona zarówno historia Instytutu, jak i nowatorskie zadania, które przed nim stoją.

Światowy Dzień Metrologii - uczestnicy na sali obrad w Głównym Urzędzie Miar

Wystąpieniem kończącym i zarazem spinającym zagadnienia metrologii i chemii był referat pt. "Chemia w GUM – wczoraj, dziś i jutro", wygłoszony przez Panią dr Agnieszkę Zoń z Głównego Urzędu Miar, która przedstawiła perspektywy rozwoju Zakładu Fizykochemii.

Na zakończenie spotkania Pani Prezes Janina Maria Popowska ponownie podziękowała wszystkim gościom za przybycie i złożyła życzenia dalszych sukcesów w pracy na rzecz polskiej metrologii.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości zaproszeni goście mieli możliwość rozmowy oraz wymiany poglądów przy zorganizowanym przez GUM poczęstunku. Uczestnicy spotkania wyrażali swoje zadowolenie z możliwości uczestnictwa w obchodach jak również
z uznaniem odnosili się do zagadnień prezentowanych podczas spotkania.
zdjęcia: Piotr Bieńkowski

do góry