Nawigacja

Aktualności

14.11.2017Materiały odniesienia w pomiarach gęstości w GUM

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Materiały odniesienia w pomiarach gęstości cieczy były tematem seminarium, które odbyło się 10 listopada br. w Głównym Urzędzie Miar. Referat przedstawiła p. Ewa Malejczyk z Pracowni Gęstości i Lepkości Samodzielnego Laboratorium Masy.

Przeprowadzone pomiary wykonano w celu monitorowania i sprawdzenia stabilności i jednorodności n-heksanu. Analiza stabilności i jednorodności n-heksanu potwierdziła jego przydatność do wytwarzania certyfikowanych materiałów odniesienia - wzorców gęstości cieczy.

Za materiał odniesienia uznajemy materiał dostatecznie jednorodny i stabilny, jeżeli chodzi o określone właściwości, i taki, który przyjęto jako odpowiedni do zamierzonego jego wykorzystania w pomiarach lub przy badaniu cech nominalnych. Do produkcji materiałów odniesienia stosuje się więc substancje stabilne, o dostatecznej jednorodności, obojętne chemicznie, nietoksyczne i niewykazujące higroskopijności. Materiały odniesienia mają zastosowanie m.in. w procesie kontroli jakości prowadzonych prac analitycznych w badaniach międzylaboratoryjnych, przy wzorcowaniu przyrządów pomiarowych, czy walidacji metod analitycznych.

Jak zauważyła prelegentka, aktualnie w GUM wytwarza się 11 ciekłych wzorców gęstości, które wykorzystywane są do wzorcowania i sprawdzania przyrządów do pomiarów gęstości, przede wszystkim gęstościomierzy oscylacyjnych.

Na zdjęciu, za brązowym stołem siedzą trzy osoby: dwóch mężczyzn w okularach i kobieta. Przed kobietą stoi laptop i mikrofon.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną na seminarium.

do góry