Nawigacja

Aktualności

22.09.2017MKM 2017 w Częstochowie

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Pracownicy GUM wystąpili z referatami podczas XLIX Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów 2017

  • Pracownik Zakładu Metrologii Interdyscyplinarnej Dariusz Luśtyk podczas wykładu
    Pracownik Zakładu Metrologii Interdyscyplinarnej Dariusz Luśtyk podczas wykładu
  • Dyrektor Generalny Urzędu Andrzej Hantz
    Dyrektor Generalny Urzędu Andrzej Hantz

Metrologia rozumiana jako nauka i technika poznawania otaczającego nas świata materialnego za pośrednictwem metod i przyrządów pomiarowych była tematem wiodącym XLIX Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów 2017, która odbyła się w Częstochowie i Koszęcinie w dn. 4-6 września br. W cyklicznej konferencji, organizowanej przez Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej, uczestniczyli naukowcy reprezentujący różne dziedziny i dyscypliny nauki, a także przedstawiciele Głównego Urzędu Miar, z dyrektorem generalnym Urzędu, p. Andrzejem Hantzem.

Pracownicy GUM zaprezentowali następujące referaty:

Dariusz Luśtyk, Michał Mosiądz, Marta Wierzejska-Adamowicz

Automatyzacja badań zaburzeń napięcia zasilającego taksometrów

Michał Siarkiewicz

Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych

Katarzyna Nicińska, Joanna Przybylska

Najnowsze kierunki rozwoju metrologii kąta płaskiego

Jerzy Szutkowski

Kalibracja miernika fazy z odniesieniem wyniku pomiaru do państwowego wzorca jednostki miary kąta płaskiego

Jednym z uczestników konferencji był też pracownik Obwodowego Urzędu Miar w Białymstoku p. Robert Pogorzelski, który przedstawił wykład pt.: Szacowanie niepewności pomiaru natężenia oświetlenia metodą analityczną oraz Monte Carlo.

Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego MKM'2017 prof. Sławomira Grysia z Politechniki Częstochowskiej. Autorem zdjęć jest p. Paweł Zaremba.

do góry