Nawigacja

Aktualności

12.09.2017Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy GUM a Krajowym Instytutem Metrologicznym Mołdawii

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podpisanie porozumienia jest elementem intensyfikacji współpracy międzynarodowej, prowadzonej przez kierownictwo GUM.

Główny Urząd Miar podpisał porozumienie o współpracy ze swoim odpowiednikiem z Mołdawii, Institutul Naţional de Metrologie. Umowa zakłada m.in. powadzenie wspólnych projektów, wymianę specjalistów i prowadzenie staży dla pracowników naszych instytucji, przez co przyczyni się do podniesienia ich kompetencji, a tym samym podniesienia jakości świadczonych usług.

Podpisanie porozumienia jest elementem intensyfikacji współpracy międzynarodowej, prowadzonej przez kierownictwo GUM. Celem umowy jest przyczynienie się do rozwoju współpracy techniczno-naukowej w metrologii między Republiką Mołdowy a Polską poprzez wymianę doświadczeń i know-how, realizację wspólnych projektów, organizację szkoleń i seminariów itd. 

W planach GUM jest podpisanie kolejnych porozumień.


Więcej informacji o Instytucie Metrologii w Mołdawii.
 

 

do góry