Nawigacja

Aktualności

09.08.2017Międzynarodowy audyt potwierdził kompetencje techniczne Pracowni Analizatorów Wydechu GUM

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniach 20-21 lipca br. odbył się międzynarodowy audyt w Samodzielnym Laboratorium Masy, przeprowadzony przez przedstawicieli Słowackiego Instytutu Metrologicznego (SMU).

Wizyta peer review pod kierownictwem Pani Miroslavy Valkovej potwierdziła kompetencje techniczne Pracowni Analizatorów Wydechu i spełnienie wymagań normy ISO 17025:2005 (punkty 4.12, 5.2 ÷ 5.10).

Audytowany obszar działania stanowiły wszystkie elementy systemu zarządzania punkty 4.12, 5.2 ÷ 5.10 normy ISO 17025:2005. Ocena zgodności systemu zarządzania w dziedzinie analizatorów wydechu została przeprowadzona zgodnie z zaleceniami zawartymi w następujących dokumentach:

G-TCQ-PRC-006: Guide for on site visits by peers in the frame work of CIPM MRA, CIPM 2007-25: Recommendations for on-site visits by peers and selection criteria for on-site visit peer reviewers.

Spotkanie zamykające odbyło się z udziałem Kierownika Samodzielnego Laboratorium Masy Wojciecha Wiśniewskiego, Pełnomocnika Prezesa GUM ds. SZJL Adama Urbanowicza, Pełnomocnika Kierownika Samodzielnego Laboratorium Masy ds. Jakości Marii Kochańskiej, Kierownika Pracowni Analizatorów Wydechu Jolanty Wasilewskiej, Kierownika Pracowni Gęstości i Lepkości Elżbiety Lenard oraz pracowników: gł. metrologa Piotra Janko i st. metrologa Michała Nawotki.

Audytor SMU w raporcie z wizyty potwierdził, że system zarządzania utrzymany w GUM potwierdza zgodność z wymaganiami CIPM-MRA, a Pracownia Analizatorów Wydechu będzie mogła otrzymać wpisy CMC po przeprowadzonych z sukcesem porównaniach międzynarodowych.

do góry