Nawigacja

Aktualności

10.07.2017Posiedzenie grupy roboczej WELMEC WG10 w Głównym Urzędzie Miar

Autor : Aleksandra Lewicka
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniach 12-14 czerwca 2017 r. w Głównym Urzędzie Miar odbyło się 29. spotkanie grupy roboczej WELMEC WG10, odpowiedzialnej w ramach organizacji WELMEC za sprawy związane z instalacjami pomiarowymi do cieczy innych niż woda (np. odmierzacze paliw, instalacje w rurociągach).

 • Wiceprezes GUM Maciej Dobieszewski
  Wiceprezes GUM Maciej Dobieszewski
 • Uczestnicy posiedzenia na sali obrad w Głównym Urzędzie Miar
  Uczestnicy posiedzenia na sali obrad w Głównym Urzędzie Miar
 • Posiedzenie grupy roboczej WG10 WELMEC
  Posiedzenie grupy roboczej WG10 WELMEC
 • W środku przewodniczący WG10 Marc Schmidt
  W środku przewodniczący WG10 Marc Schmidt
 • Uczestnicy posiedzenia WG10 WELMEC na schodach GUM
  Uczestnicy posiedzenia WG10 WELMEC na schodach GUM

Do zakresu prac grupy WG10 należą także kwestie dotyczące instalacji pomiarowych do CNG oraz zbiorników przewoźnych z miernikami poziomu wysokości napełnienia.

W spotkaniu uczestniczyło 26 specjalistów reprezentujących instytucje będące organami nadzoru rynku i jednostkami notyfikowanymi z 18 krajów Unii Europejskiej i dwóch państw stowarzyszonych. Przedstawicielem GUM w grupie WG10 jest pracownik Wydziału Regulacji Biura Służby Miar, Aleksandra Lewicka. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział także przedstawiciele organizacji współpracującej – Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) oraz dwóch organizacji zrzeszających producentów instalacji pomiarowych (CECOD i Orgalime).

Zebranych gości powitał Wiceprezes GUM Maciej Dobieszewski, członek Komitetu WELMEC i członek CIML. W ramach swojej działalności grupa WG10 wypracowuje jednolite interpretacje wymagań dyrektywy 2014/32/UE, dotyczącej m.in. przyrządów pomiarowych do cieczy innych niż woda oraz projektuje przewodniki WELMEC służące producentom, jednostkom notyfikowanym i organom nadzoru rynku jako wytyczne do jednolitego postępowania w ramach obowiązujących na terenie Unii Europejskiej regulacji prawnych.

Podczas 29. posiedzenia grupy WG10 uzgadniano m.in. techniczne wdrożenie zasad podejścia modułowego w przypadku instalacji pomiarowych oraz kwestie odpowiedzialności za przyrząd w przypadku urządzeń samoobsługowych (SSD). Ponadto pojawiły się tematy ogólne mające zastosowanie także do innych przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą 2014/32/UE – tj. kwestia nadzoru jednostki nad certyfikatami w kontekście zmian dokumentów normatywnych oraz problem analizy ryzyka podczas oceny zgodności przyrządu pomiarowego. Spotkanie było doskonałą okazją dla wszystkich członków grupy do wymiany doświadczeń i informacji w zakresie funkcjonowania w Nowych Ramach Prawnych oraz możliwością do wzmocnienia współpracy między instytucjami.

Na koniec spotkania przewodniczący grupy WG10 złożył podziękowania za zorganizowanie posiedzenia i wyraził uznanie dla pracowników GUM za bardzo dobrą organizację.

do góry