Nawigacja

Aktualności

23.05.2017Gospodarka potrzebuje regulacji metrologicznych - konferencja w GUM

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Celem konferencji, którą niejako symbolicznie zorganizowano 18 maja - tuż przed Światowym Dniem Metrologii, było przedstawienie negatywnych skutków społecznych i finansowych braku regulacji metrologicznych lub zaniechań w różnych obszarach gospodarki, w których użytkowane są przyrządy pomiarowe.

 • Prezes GUM dr inż. Włodzimierz Lewandowski
  Prezes GUM dr inż. Włodzimierz Lewandowski
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji
 • Wiceprezes GUM Maciej Dobieszewski
  Wiceprezes GUM Maciej Dobieszewski
 • Prowadząca konferencję Monika Kusyk - Dyrektor Biura Służby Miar GUM
  Prowadząca konferencję Monika Kusyk - Dyrektor Biura Służby Miar GUM
 • Prezentacja wiceprezesa GUM Macieja Dobieszewskiego
  Prezentacja wiceprezesa GUM Macieja Dobieszewskiego
 • Radosław Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji
  Radosław Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji
 • Ewa Dyner-Jelonkiewicz
  Ewa Dyner-Jelonkiewicz
 • Fragment prezentacji Andrzeja Czechowskiego - Zastępcy Dyrektora Biura Służby Miar GUM
  Fragment prezentacji Andrzeja Czechowskiego - Zastępcy Dyrektora Biura Służby Miar GUM
 • Andrzej Czechowski - Zastępca Dyrektora Biura Służby Miar GUM
  Andrzej Czechowski - Zastępca Dyrektora Biura Służby Miar GUM
 • Anna Kulesza–Mincer - Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie
  Anna Kulesza–Mincer - Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie
 • Fragment prezentacji Anny Kuleszy–Mincer - dyrektora OUM w Warszawie i Piotra Romualda Nowakowskiego - Dyrektora OUM w Łodzi
  Fragment prezentacji Anny Kuleszy–Mincer - dyrektora OUM w Warszawie i Piotra Romualda Nowakowskiego - Dyrektora OUM w Łodzi
 • Piotr Romuald Nowakowski, Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi
  Piotr Romuald Nowakowski, Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi
 • Marek Konkolewski - Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD
  Marek Konkolewski - Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD
 • Fragment prezentacji Marka Konkolewskiego - Dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD
  Fragment prezentacji Marka Konkolewskiego - Dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD
 • Winicjusz Filipow - członek powołanego w Ministerstwie Zdrowia zespołu ds. opracowania map potrzeb zdrowotnych
  Winicjusz Filipow - członek powołanego w Ministerstwie Zdrowia zespołu ds. opracowania map potrzeb zdrowotnych
 • Dr Danuta Dobrowolska - Kierownik Samodzielnego Laboratorium Akustyki i Drgań w GUM
  Dr Danuta Dobrowolska - Kierownik Samodzielnego Laboratorium Akustyki i Drgań w GUM
 • Andrzej Więcko, Prezes Zarządu SONOPAN Sp. z o.o.
  Andrzej Więcko, Prezes Zarządu SONOPAN Sp. z o.o.

Zaprezentowano również propozycje zmian w prawie, zmierzające do objęcia kontrolą metrologiczną nowych rodzajów przyrządów pomiarowych. Co warte podkreślenia, zmiany te zostały wypracowane przez Konsultacyjne Zespoły Metrologiczne (KZM), w tym KZM ds. Regulacji Rynku, działający przy Prezesie Głównego Urzędu Miar. W ramach Zespołu współdziała i pracuje nad zmianami w przepisach ponad 100 podmiotów (instytucji, firm i jednostek naukowo-badawczych).

Prelegenci zwracali uwagę również na niedostosowanie prawa do zmieniających się warunków rynkowych oraz brak stałej, bieżącej współpracy poszczególnych podmiotów życia publicznego w kształtowaniu regulacji w ochronie zdrowia, życia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz praw konsumenta.

Wśród najciekawszych zagadnień poruszonych podczas prezentacji, znalazły się m.in.:

 • wiarygodność pomiarowa urządzeń i przyrządów stosowanych w zakresie pomiarów geodezyjnych, fotogrametrycznych i satelitarnych oraz wyzwania metrologiczne w tym obszarze (Radosław Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji)
 • potrzeba ustanowienia prawnej kontroli metrologicznej mierników poziomu dźwięku, mających zastosowanie w ochronie środowiska i zdrowiu człowieka (dr Danuta Dobrowolska, Samodzielne Laboratorium Akustyki i Drgań GUM)
 • argumenty świadczące o potrzebie prawnej kontroli metrologicznej zbiorników zamontowanych na stacjach paliw (Piotr Romuald Nowakowski, Dyrektor OUM w Łodzi)
 • specyfika pomiarów fotometrycznych w medycynie i ich wpływ na właściwą diagnozę stanu zdrowia człowieka (Andrzej Więcko, Prezes Zarządu SONOPAN Sp. z o.o.)

W konferencji wzięli udział przedstawiciele organów administracji publicznej, organizacji konsumenckich i zrzeszeń przedsiębiorców. Poniżej lista wszystkich prelegentów i ich prezentacji.

 • Dr inż. Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar ► „Ewolucja polskiej metrologii”,
 • Maciej Dobieszewski, Wiceprezes Głównego Urzędu Miar ► „Kierunki zmian w zakresie prawnej kontroli metrologicznej i skutki braku prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych”,
 • Radosław Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji ► „Znaczenie geodezji i kartografii oraz geoinformacji w rozwoju gospodarczym Polski”,
 • Ewa Dyner-Jelonkiewicz, niezależny ekspert, przewodnicząca grupy roboczej ds. pomiarów przestrzennych, geodezyjnych, geofizycznych i zastosowań technik satelitarnych Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego ds. Infrastruktury i Zastosowań Specjalnych ► „Stemple czasu i miejsca jako nowe wyzwania metrologii”,
 • Andrzej Czechowski, Zastępca Dyrektora Biura Służby Miar w GUM ► „Problemy w nadzorze metrologicznym”,
 • Anna Kulesza–Mincer, Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie i Piotr Romuald Nowakowski, Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi ► „Legalizacja zbiorników na stacjach paliw”
 • Marek Konkolewski, Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD ► „Wpływ systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach”
 • Winicjusz Filipow, członek powołanego w Ministerstwie Zdrowia zespołu ds. opracowania map potrzeb zdrowotnych, przewodniczący grupy roboczej ds. certyfikacji Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego ds. Regulacji Rynku ► „Skutki braku regulacji metrologicznych w ochronie życia i zdrowia”
 • Dr Danuta Dobrowolska, Kierownik Samodzielnego Laboratorium Akustyki i Drgań w GUM ► „Mierniki poziomu dźwięku jako przykład przyrządów pomiarowych służących ochronie zdrowia i środowiska”
 • Andrzej Więcko, Prezes Zarządu SONOPAN Sp. z o.o. ► „Pomiary fotometryczne w służbie zdrowia”

 

 

 

do góry