Nawigacja

Zaawansowane technologie wytwarzania

Zaawansowane technologie wytwarzania

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Metrologia geometrii powierzchni dla precyzyjnej produkcji przemysłowej w skali mikro i nano

Metrologia małych powierzchni

  • Optyczny mikroprofilometr do badań struktury warstw powierzchni w przemyśle,
  • Opracowanie wzorców kształtu na poziomie 1 nanometra,
  • Optyczne instrumenty do diagnostyki medycznej.

Nanoelektronika

  • Realizacja potrzeb polskich użytkowników mikroskopów bliskich oddziaływań i mikroskopów elektronowych w zakresie zapewnienia wzorców wymiarów, temperatury i siły

Nanobiotechnologia

  • Budowa infrastruktury metrologicznej

Nanocząstki

  • Pomiary wieloparametrowe w różnych środowiskach (ciecz, gaz, ciało stałe) w zakresie wymiarów, zagęszczenia oraz właściwości mechanicznych i elektrycznych

 

Skaning laserowy

Nieniszczące optyczne systemy do badań obiektów dziedzictwa kulturowego

do góry