Nawigacja

Technologie cyfrowe

Technologie cyfrowe

Autor : Anna Łukaszewska
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Rozwój technologii cyfrowych

Zasady bezpieczeństwa cyfrowego

 • Bezpieczna konfiguracja metrologicznej infrastruktury teleinformatycznej - zagrożenia, standardy, rozwiązania techniczne i systemowe
 • Bezpieczna konfiguracja środowiska programowego i systemowego dla komputerów sterujących lub przetwarzających dane
 • Nowoczesne technologie a wiarygodność pomiarów - konfiguracje referencyjne i metodyka analizy ryzyk
 • Elektroniczne cechy zabezpieczające przyrządów pomiarowych

Technologie cyfrowe - rozwiązania sprzętowe

 • Opracowanie założeń i budowa bezpiecznego mikrokontrolera metrologicznego
 • Mikrokontrolery w sterowaniu układami pomiarowymi - bezpieczne konfiguracje a wiarygodność wyników
 • Zasady bezpiecznej konfiguracji dla … (tu można wstawić dowolną architekturę / sprzęt - mikrokontroler, przechowywanie danych na dyskach, sieci bezprzewodowe itp.)
 • Modułowe otwarte przyrządy pomiarowe -bezpieczne konfiguracje i analiza ryzyka
 • Metody zabezpieczeń architektury i konfiguracji przyrządów pomiarowych rozproszonych / w architekturze chmurowej

Technologie cyfrowe - rozwiązania programowe

 • Kryptografia w bezpieczeństwie oprogramowania i danych cyfrowych
 • Warstwy systemów metrologicznych - sposoby zabezpieczeń konfiguracji poszczególnych warstw oprogramowania
 • Konfiguracje referencyjne systemów operacyjnych dla zastosowań metrologicznych dla Windows, Linux i rozwiązań mobilnych

Bezpieczeństwo cyfrowe laboratoriów metrologicznych

Hardware - zasady bezpiecznej konfiguracji

 • Standaryzacja zabezpieczeń oprogramowania układów mikrokontrolerowych i przyrządów pomiarowych 
 • Metodyka zabezpieczeń współczesnych układów pamięci wewnętrznych i masowych
 • Bezpieczna konfiguracja komputerów pomiarowych
 • System zarządzania oprogramowaniem i konfiguracją wyposażenia komputerowego w laboratoriach pomiarowych

Zarządzanie oprogramowaniem - dostępność i konfiguracja

 • Aktualizacje i konfiguracja systemu operacyjnego a bezpieczeństwo procesu pomiarowego i wiarygodność wyników
 • Sterowniki systemowe a powtarzalność procesu pomiarowego

Nadzór nad danymi metrologicznymi

 • Ryzyka związane z brakiem nadzoru nad sciezką przetwarzania wynikow pomiarowych
 • Zasady bezpiecznego nadzoru nad wynikami pomiarowymi
 • Dane metrologiczne - etapy przetwarzania i poziom zabezpieczeń, odtwarzalność
do góry