Nawigacja

Energia i ochrona środowiska

Energia i ochrona środowiska

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Nadzór metrologiczny nad wyrobami medycznymi z funkcją pomiarową

Kontrola Temperatury

Certyfikowane Materiały Odniesienia dla ochrony środowiska

  • Opracowanie nowego wielopierwiastkowego materiału odniesienia (CRM) dla potrzeb nieorganicznej analizy śladowej wody pitnej na zawartość wybranych metali
  • Badanie materiału pochodzenia środowiskowego (gleby) zanieczyszczonego metalami ciężkimi

Monitorowanie Jakości Powietrza

  • Walidacja zastosowania czujników optycznych do pomiarów zanieczyszczenia powietrzem pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10.
  • Oszacowanie niepewności i doskonalenie metod stosowanych przez Inspektoraty Ochrony Środowiska do pomiarów zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10

Pole magnetyczne

Generowanie wzorcowego pola magnetycznego

  • Cewki Helmholtza jako wzorzec pola magnetycznego - projekt, charakteryzacja i wdrożenie
  • NMR Method With Flowing Water as primary standard of magnetic field

Ekranowanie zewnętrznego pola magnetycznego

  • Klatka Helmholtza jako aktywny ekran pola magnetycznego do 10 kHz

Fale elektromagnetyczne wysokich częstotliwości

Fale elektromagnetyczne wysokich częstotliwości

  • Mikser do pomiarów sygnałów o częstotliwości pasma E współpracujący z różnymi odbiornikami RF
  • Powielacze częstotliwości do pasma terahercowego
  • Wzorce częstotliwości pasma T
  • Wzmacniacz mikrofalowy 35 dBm w zakresie od 2 GHz do 8 GHz
  • Powielacz częstotliwości do realizacji fal EM od 50 GHz do 110 GHz
  • Mikser częstotliwości pasma E współpracujący z odbiornikiem 3 GHz
  • Zestawy kalibracyjne połączeń mikrofalowych standardów milimetrowych

Pomiary Energii Elektrycznej

Redefinicja Ampera

  • Analiza porównawcza układów do pomiarów prądów DC poniżej 1 uA

Pomiary mocy i energii prądu stałego 

  • Opracowanie dzielników rezystancyjnych wysokiego napięcia DC.
  • Opracowanie układu dwukanałowego multipleksera do pomiarów rezystancji.

Pomiary AC i impedancji

  • Opracowanie oprogramowanie do automatyzacji pomiarów przy zastosowaniu woltomierza AC typ 5790A
  • Opracowanie układu przełącznika pozwalającego na pomiary metodą podstawienia dwóch wzorców impedancji przy użyciu cyfrowego mostka RLC.

Pomiary jakości energii elektrycznej

  • Opracowanie stanowiska do pomiarów parametrów migotania  w oświetleniu (fickerów)
  • Pomiary i analiza parametrów jakościowych sieci zasilającej w pomieszczeniach pomiarowych laboratorium L5 oraz opracowanie filtrów eliminujących zakłócenia.

Pomiary parametrów elektrycznych przy wysokich napięciach

  • Opracowaniu układu mostka do pomiaru pojemnoci i tangensa delta przy wysokim napięciu.

 

do góry