Nawigacja

Towary paczkowane

Pełnomocnicy dyrektorów Okręgowych Urzędów Miar ds. towarów paczkowanych

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

 

Obszar działania obejmuje województwa

Imię i nazwisko dyrektora OUM

Adres

Pełnomocnicy dyrektorów okręgowych urzędów miar ds. towarów paczkowanych
(lub inne osoby odpowiedzialne za towary paczkowane w OUM)

Mazowieckie

Podlaskie

Lubelskie

Anna Kulesza-Mincer

Okręgowy Urząd Miar

w Warszawie

ul. Elektoralna 4/6

00-139 Warszawa

fax.: 22 581 92 62

 

WWW

Andżelika Leczyk

tel.: tel.: (22) 581 93 01, kom.: 510-053-037
e-mail:
towpacz.oum.warszawa@gum.gov.pl

Małopolskie

Podkarpackie

 

Jerzy Poznański

Okręgowy Urząd Miar

w Krakowie

ul. Krupnicza 11

31-123 Kraków

fax: 12 422 84 63

 

WWW

Katarzyna Plisko
tel.: (12) 422 26 11 w. 18 lub 422 18 67 w. 18 lub 422 41 49 w. 18

e-mail: towpacz.oum.krakow@gum.gov.pl

 

Dolnośląskie

Opolskie

 

Robert Czajkowski

Okręgowy Urząd Miar

we Wrocławiu

ul. Młodych Techników 61/63

53-647 Wrocław

fax: 71 355 28 25

WWW

Sławomir Antkowiak
tel.: (71) 358 02 28 lub 355 08 15 w. 228
e-mail:
towpacz.oum.wroclaw@gum.gov.pl

Wielkopolskie

Krzysztof Skrzypczak

Okręgowy Urząd Miar

w Poznaniu

ul. Krakowska 19

61-893 Poznań

fax 61 855 22 02

 

WWW

Edward Szymczak
tel.: (61) 856 72 47
e-mail towpacz.oum.poznan@gum.gov.pl

Śląskie

Mariusz Czerwiński

Okręgowy Urząd Miar

w Katowicach

ul. Rynek 9

40-957 Katowice

fax: 32 353 75 72

 

WWW

Jakub Neniczka
tel.: (32) 258 94 36 lub 258 94 37 w. 61 lub 62, kom.: 604-256-939
e-mail: oum.katowice@gum.gov.pl

Pomorskie

Warmińsko-mazurskie

 

Tomasz Michalik

Okręgowy Urząd Miar

w Gdańsku

ul. Polanki 124 C

80-308 Gdańsk

fax: 58 55 21 544

 

WWW

Maria Dymowska
tel.: (58) 524 53 14, kom.: 668-489-097
e-mail: towpacz@oum.gda.pl

Łódzkie

Świętokrzyskie

 

Paweł Sarek

Okręgowy Urząd Miar

w Łodzi

ul. Narutowicza 75

90-132 Łódź

fax: 42 678 37 68

WWW

Joanna Hiller
tel.: (42) 678 68 58, kom.: 601-500-285
e-mail:
oum.lodz.towpacz@gum.gov.pl

Kujawsko-pomorskie

Ireneusz Dawidowicz

Okręgowy Urząd Miar

w Bydgoszczy

ul. Królowej Jadwigi 25

85-959 Bydgoszcz

fax: 52 322 04 26

BIP

Ryszard Muszyński
tel.: (52) 322 06 06 w. 37
e-mail:
towpacz.oum.bydgoszcz@gum.gov.pl

Zachodnio-pomorskie

Lubuskie

 

Bogusław Rzeźnicki

Okręgowy Urząd Miar

w Szczecinie

Pl. Lotników 4/5

70-414 Szczecin

fax 91 434 75 98

 

WWW

Ilona Potaczek
tel.: (91) 434 75 66 w. 13
e-mail:
towpacz.oum.szczecin@gum.gov.pl


Skargi

Na podane wyżej adresy (zgodnie z właściwością terytorialną producenta kwestionowanego towaru paczkowanego) można kierować skargi na nierzetelność w zakresie paczkowania produktów, a w szczególności na niedotrzymanie deklarowanej na opakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46): skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia, skargi i wnioski niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania.

do góry