Okres ważności zezwolenia

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania pod względem zgodności z obowiązującymi wymaganiami tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, wydawane są na czas nieokreślony.