Okres ważności decyzji

Autor : Michał Siarkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Okres ważności:
Decyzja potwierdzająca spełnianie przez kasę rejestrującą funkcji, kryteriów i warunków technicznych wydawana jest na okres 4 lat.