Nawigacja

mol

mol

Autor : Aleksandra Gadomska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

liczność materii → mol → mol

 

Obecna definicja

liczność materii układu zawierającego liczbę cząstek równą liczbie atomów w masie 0,012 kilograma węgla 12; przy stosowaniu mola należy określić rodzaj cząstek, którymi mogą być: atomy, cząsteczki, jony, elektrony, inne cząstki lub określone zespoły takich cząstek

Nowa, proponowana definicja

Mol, oznaczenie mol, to jednostka liczności materii SI. Jeden mol zawiera dokładnie 6,022 140 76∙1023 cząstek. Ta liczba jest ustaloną wartością liczbową stałej Avogadra NA wyrażonej w jednostce mol-1 i jest nazywana liczbą Avogadra. Liczność materii, symbol n, układu jest miarą liczby określonych cząstek. Cząstką może być atom, cząsteczka, jon, elektron, każda inna cząstka lub określona grupa cząstek.


Uwaga: wartości liczbowe stałych podstawowych w nowych definicjach są zgodne z bazą CODATA 2017

do góry