Nawigacja

metr

metr

Autor : Aleksandra Gadomska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

długość → metr → m

Obecna definicja

długość drogi przebytej w próżni przez światło w czasie 1/299 792 458 sekundy

Nowa, proponowana definicja

Metr, oznaczenie m, to jednostka długości SI. Jest ona zdefiniowana poprzez ustaloną wartość liczbową prędkości światła w próżni c, wynoszącą 299 792 458, wyrażoną w jednostce m∙s-1, przy czym sekunda określona jest częstotliwością cezu ∆νCs


Uwaga: wartości liczbowe stałych podstawowych w nowych definicjach są zgodne z bazą CODATA 2017

do góry