Nawigacja

kelwin

kelwin

Autor : Aleksandra Gadomska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

temperatura termodynamiczna → kelwin → K

Obecna definicja

1/273,16 część temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody

Nowa, proponowana definicja

Kelwin, oznaczenie K, to jednostka temperatury termodynamicznej SI. Jest ona definiowana poprzez ustaloną wartość liczbową stałej Boltzmanna k, wynoszącą 1.380 649∙10-23, wyrażoną w jednostce J∙K-1, która jest równa kg∙m2∙s-2∙K-1, gdzie kilogram, metr i sekunda określone są poprzez h, c i ∆νCs


Uwaga: wartości liczbowe stałych podstawowych w nowych definicjach są zgodne z bazą CODATA 2017

do góry