Nawigacja

Biura w GUM

Biura w GUM

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej

Dyrektor Michał Mosiądz
tel. 22 581 93 93; e-mail: zmi@gum.gov.pl

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Metrologii Interdyscyplinarnej

tel. 22 581 93 93

Wydział Certyfikacji - GUM_cert

tel. 22 581 93 93

Pracownia Kas Rejestrujących

Kierownik Michał Siarkiewicz
tel. 22 581 90 13; e-mail: m.siarkiewicz@gum.gov.pl

Pracownia Badań Oprogramowania

Kierownik Jacek Wójcik
tel.
22 581 91 83; e-mail: j.wojcik@gum.gov.pl

Pracownia Wsparcia Metrologii

Kierownik Dariusz Luśtyk
tel. 22 581 95 98; e-mail: d.lustyk@gum.gov.pl

Biuro Strategii

Dyrektor Zbigniew Ramotowski
tel. 22 581 95 31; e-mail: strategia@gum.gov.pl

Wydział Strategii i Rozwoju

Naczelnik Elżbieta Michniewicz
tel. 22 581 90 80; e-mail: e.michniewicz@gum.gov.pl

Wydział Promocji Metrologii i Probiernictwa

Naczelnik Sebastian Margalski
tel. 22 581 95 21; e-mail: s.margalski@gum.gov.pl

Wydział Prezydialny

Naczelnik Beata Karczewska
tel. 22 581 95 31; e-mail: b.karczewska@gum.gov.pl

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Współpracy Zagranicznej

Marcin Mikiel
tel. 22 581 90 55; e-mail: m.mikiel@gum.gov.pl

Biuro Służby Miar

Dyrektor Jan Landowski
tel.: 22 581 92 68; e-mail: bsm@gum.gov.pl

Z-ca dyrektora Andrzej Czechowski
tel. 22 581 95 04; e-mail: bsm@gum.gov.pl;

Wydział Nadzoru Rynku

Naczelnik Michał Kolczyński
tel. 22 581 91 60; e-mail: m.kolczynski@gum.gov.pl

Wydział Administracji Terenowej

Naczelnik Tomasz Pietrucha
tel. 22 581 90 59; e-mail: tomasz.pietrucha@gum.gov.pl

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor Paweł Oracz
tel.: 22 581 93 49; e-mail: bdg@gum.gov.pl

Z-ca dyrektora Konrad Stolarski
tel: 22 581 91 13; e-mail: legislacja@gum.gov.pl

Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego

Naczelnik Bartłomiej Ilasz
tel. 22 581 93 43; e-mail: b.ilasz@gum.gov.pl

Wydział Obsługi Klientów i Urzędu

Naczelnik Adam Czeredys
tel. 22 581 94 91; e-mail: a.czeredys@gum.gov.pl

Wydział Informatyki

Naczelnik Jacek Jurys
tel. 22 581 95 30; e-mail: j.jurys@gum.gov.pl

Wydział Administracyjno-Techniczny

Naczelnik Wojciech Kołkowski
tel. 22 581 94 00; e-mail: w.kolkowski@gum.gov.pl

Wydział Zamówień Publicznych

Naczelnik Adam Dębski
tel. 22 581 95 88; e-mail: a.debski@gum.gov.pl

Wydział Finansów i Logistyki

Naczelnik Krystyna Dawidczyk
tel. 22 581 92 09; e-mail: k.dawidczyk@gum.gov.pl

Wydział Prawny

Naczelnik Karolina Gaweł
tel. 22 581 91 01; e-mail: k.gawel@gum.gov.pl

Wydział Organizacyjno-Projektowy

Naczelnik Kinga Kozłowska
tel. 22 581 91 13; e-mail: k.kozlowska@gum.gov.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Naczelnik Marek Królikowski
tel. 22 581 93 14; e-mail: m.krolikowski@gum.gov.pl

Wydział Audytu, Kontroli i Systemu Zarządzania

Naczelnik Marcin Jackowicz
tel. 22 581 92 55; e-mail: m.jackowicz@gum.gov.pl

do góry