Nawigacja

Kontakt

Kontakt

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
NIP: 525-10-08-361
tel.:  22 581 93 99 (centrala), 22 620 02 41
fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

Główny Urząd Miar jest czynny w godz. 8:00-16:00.

Informujemy, że recepcja i Punkt Obsługi Klienta (POK) pracują w godzinach 7:45-16:15. POK przyjmuje i wydaje przyrządy pomiarowe w godz. 7:45-16:15, z wyłączeniem listy przyrządów, które przyjmowane są wyłącznie w godz. 8:00-16:00.

- Mapka i instrukcje dojazdu do Głównego Urzędu Miar znajdują się tutaj.

- Pakiet logo GUM w różnych formatach można pobrać w tym miejscu

Infokiosk

Poniżej znajduje się wykaz kontaktów i spraw pozostających w kompetencjach poszczególnych komórek organizacyjnych w Głównym Urzędzie Miar.

Metrologia Prawna i Certyfikacja

Laboratoria GUM - usługi metrologiczne

Akustyka i Drgania

Czas i Częstotliwość

Chemia

Długość

Elektryczność i Magnetyzm

Fotometria i Radiometria

Masa

Promieniowanie Jonizujące

Przepływy

Termometria

Współpraca naukowo-badawcza

Kariera

Transfer i popularyzacja wiedzy

 

Zakres spraw (odpowiedzialna komórka)

Pracownik do kontaktów

Dane kontaktowe

Recepcja

 

tel.: 22 581 93 99 lub 22 620 02 41

Kancelaria główna

Przyjmowanie korespondencji

 

 

tel.: 22 581 91 59

e-mail: gum@gum.gov.pl

Punkt Obsługi Klienta (POK)

Punkt odbioru przesyłek, przyjmowanie i wydawanie przyrządów pomiarowych

 

tel.: 22 581 94 91

Dostęp do informacji publicznej

(Biuro Strategii)

Agnieszka Goszczyńska
główny specjalista

tel.: 22 581 95 18 lub
       22 581 95 31

e-mail: agnieszka.goszczynska@gum.gov.pl

strategia@gum.gov.pl

Skargi i wnioski,

Petycje

 

Tomasz Papis
główny specjalista

tel.: 22 581 90 09
      

e-mail: tomasz.papis@gum.gov.pl

bdg@gum.gov.pl

Przypominamy, że zgodnie z prawem, anonimowe pismo nie będzie rozpatrywane.

Kontakty z mediami

(Biuro Strategii)


Sebastian Margalski
Naczelnik Wydziału Promocji Metrologii i Probiernictwa

tel.: 22 581 95 21

e-mail: sebastian.margalski@gum.gov.pl

strategia@gum.gov.pl

Przedstawicieli mediów zachęcamy do przesyłania pytań drogą mailową. 

Patronaty Prezesa GUM

(Biuro Strategii)

Agnieszka Goszczyńska
główny specjalista

tel.: 22 581 95 18

e-mail: agnieszka.goszczynska@gum.gov.pl

strategia@gum.gov.pl

Do wniosków o udzielenie patronatu prosimy dołączyć formularz dostępny na bip.gum.gov.pl

Redakcja BIP GUM

(Biuro Strategii)

Agnieszka Goszczyńska
główny specjalista

tel.: 22 581 95 18

e-mail: agnieszka.goszczynska@gum.gov.pl

strategia@gum.gov.pl

Redakcja strony internetowej GUM

(Biuro Strategii)

Adam Żeberkiewicz
starszy specjalista

tel.: 22 581 95 18

e-mail: adam.zeberkiewicz@gum.gov.pl

strategia@gum.gov.pl

Metrologia prawna i certyfikacja

Informacje dotyczące:    
  • zatwierdzenia typu przyrządu pomiarowego,

sekretariat Zakładu Metrologii Interdyscyplinarnej (ZMI)

tel.: 22 581 93 93
e-mail: zmi@gum.gov.pl
  • legalizacji przyrządów pomiarowych,
  • wydawania upoważnień Prezesa GUM do legalizacji
  • wydawania zezwoleń na prowadzenie warsztatów - instalacja, naprawa i sprawdzanie tachografów cyfrowych,
  • wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności - instalacja, naprawa i sprawdzanie tachografów samochodowych,
  • tworzenia punktów legalizacyjnych,
  • tworzenia punktów probierczych.


sekretariat Biura Służby Miar

tel.: 22 581 92 68

e-mail: bsm@gum.gov.pl

Towary paczkowane

 

Andrzej Czechowski
z-ca dyrektora Biura Służby Miar

tel.: 22 581 95 04

e-mail: towpacz@gum.gov.pl

Tachografy – wydawanie zaświadczeń i organizacja egzaminów, ewidencja warsztatów (dane techników)

 

Biuro Służby Miar

tel.: 22 581 92 68
e-mail: gum@gum.gov.pl

Informacje dotyczące wydawania potwierdzeń dla kas rejestrujących


sekretariat ZMI

tel. 22 581 93 93;
e-mail: zmi@gum.gov.pl

Informacje dotyczące:

  • działania Jednostki Notyfikowanej nr 1440,
  • procedur oceny zgodności przyrządów pomiarowych w zakresie Dyrektyw MID oraz NAWI.

sekretariat ZMI

 

tel.: 22 581 93 93

e-mail: zmi@gum.gov.pl

Laboratoria GUM - usługi metrologiczne (wzorcowania, ekspertyzy)

Samodzielne Laboratorium Akustyki
i Drgań

Kierownik Laboratorium
dr inż. Danuta Dobrowolska

Urszula Bembenek
sekretariat

tel.: 22 581 91 23
e-mail: danuta.dobrowolska@gum.gov.pl

tel.: 22 581 94 15
e-mail: acoustics@gum.gov.pl

Pracownia Akustyki

Kierownik Pracowni
dr inż. Danuta Dobrowolska
tel.: 22 581 91 23
e-mail: danuta.dobrowolska@gum.gov.pl            acoustics@gum.gov.pl
  Aleksandra Młyńska tel.: 22 581 94 88
e-mail: aleksandra.mlynska@gum.gov.pl
  Mirosław Wiater tel.: 22 581 94 45
e-mail: miroslaw.wiater@gum.gov.pl

Pracownia Drgań

Kierownik Pracowni
Joanna Kolasa
tel.: 22 581 92 07
e-mail: joanna.kolasa@gum.gov.pl          
  dr inż. Zbigniew Siejda tel.: 22 581 94 15
e-mail: zbigniew.siejda@gum.gov.pl
  Urszula Bembenek tel.: 22 581 94 15
e-mail: urszula.bembenek@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Czasu

Kierownik Laboratorium
dr Albin Czubla

tel.: 22 581 91 56,
e-mail: time@gum.gov.pl

Pracownia Wzorców Atomowych i Transferu Czasu


dr Albin Czubla

tel.: 22 581 91 56,
e-mail: albin.czubla@gum.gov.pl

Pracownia Wzorcowań i Rozwoju Technologii Atomowych


dr Albin Czubla

tel.: 22 581 91 56,
e-mail: albin.czubla@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Chemii

Kierownik Laboratorium
dr Joanna Dumańska

tel.: 22 581 92 01; fax: 22 581 93 95

e-mail: joanna.dumanska@gum.gov.pl

 

Sekretariat
- Marzena Gawrych

tel.: 22 581 92 01

e-mail: chemistry@gum.gov.pl

Pracownia Analizy Gazów

Kierownik Pracowni
Dariusz Cieciora

tel.: 22 581 94 39

e-mail: dariusz.cieciora@gum.gov.pl;
 

  Agnieszka Hys

tel.: 22 581 93 60

e-mail: agnieszka.hys@gum.gov.pl

  Piotr Kolasiński

tel.: 22 581 94 39

e-mail: piotr.kolasinski@gum.gov.pl
  Magdalena Kowalczyk

tel.: 22 581 94 39

e-mail: magdalena.kowalczyk@gum.gov.pl

  Anna Lis

tel.:  22 581 9412

e-mail: anna.lis@gum.gov.pl

  Grzegorz Ochman

tel.: 22 581 94 39

e-mail: grzegorz.ochman@gum.gov.pl

  Krzysztof Tworek

tel.: 22 581 9360

e-mail: krzysztof.tworek@gum.gov.pl

Pracownia Analiz Elektrochemicznych

Kierownik Pracowni
dr Władysław Kozłowski

tel. 22 581 91 52

e-mail: wladyslaw.kozlowski@gum.gov.pl;
 

  Elżbieta Dobrzańska tel. 22 581 93 50
e-mail: elzbieta.dobrzanska@gum.gov.pl;
  Andrzej Łącz tel. 22 581 93 50
e-mail: andrzej.lacz@gum.gov.pl
  Monika Pawlina tel. 22 581 92 61
e-mail: monika.pawlina@gum.gov.pl
  Agnieszka Świetlikowska tel. 22 581 92 25
e-mail: agnieszka.swietlikowska@gum.gov.pl

Pracownia Analiz Nieorganicznych

Kierownik Pracowni
dr Anna Pietrzak

tel. 22 581 94 54

e-mail: anna.pietrzak@gum.gov.pl

  Beata Warzywoda tel. 22 581 95 60
e-mail: beata.warzywoda@gum.gov.pl
  dr Agnieszka Zoń tel. 22 581 95 60
e-mail: agnieszka.zon@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Długości


Kierownik Laboratorium
Dariusz Czułek

tel.: 22 581 95 43,
e-mail: dariusz.czulek@gum.gov.pl,
length@gum.gov.pl

 

 
Sekretariat
Katarzyna Jaskłowska

tel.: 22 581 95 43,
e-mail: katarzyna.jasklowska@gum.gov.pl

Pracownia Długości


Kierownik Pracowni
Robert Szumski

tel.: 22 581 93 32,
e-mail: robert.szumski@gum.gov.pl

 
Arkadiusz Stelmaszczuk

tel.: 22 581 94 24,
e-mail: arkadiusz.stelmaszczuk@gum.gov.pl

 
Adriana Mazurek

tel.: 22 581 94 24,
e-mail: adriana.mazurek@gum.gov.pl

 
Michał Kalenik

tel.: 22 581 92 04,
e-mail: michal.kalenik@gum.gov.pl

  Joanna Przybyłek

tel.: 22 581 92 04,
e-mail: joanna.przybylek@gum.gov.pl

 
Małgorzata Wójcik

tel.: 22 581 92 04,
e-mail: malgorzata.wojcik@gum.gov.pl

Pracownia Kąta


Kierownik Pracowni
Joanna Przybylska

tel.: 22 581 95 58,
e-mail: joanna.przybylska@gum.gov.pl

 
Katarzyna Nicińska

tel.: 22 581 94 84,
e-mail: katarzyna.nicinska@gum.gov.pl

 
Beata Sokołowska

tel.: 22 581 95 01,
e-mail: beata.sokolowska@gum.gov.pl

 
Teresa Szenk

tel.: 22 581 95 17,
e-mail: teresa.szenk@gum.gov.pl

Pracownia Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych


Kierownik Pracowni
Piotr Sosinowski

tel.: 22 581 95 07,
e-mail: piotr.sosinowski@gum.gov.pl

  Mariusz Wiśniewski tel.: 22 581 91 48,
e-mail: mariusz.wisniewski@gum.gov.pl
 
Adam Wójtowicz

tel.: 22 581 91 48,
e-mail: adam.wojtowicz@gum.gov.pl

 
Łukasz Ślusarski

tel.: 22 581 93 18,
e-mail: lukasz.slusarski@gum.gov.pl

 
Bartosz Misztal

tel.: 22 581 93 18,
e-mail: bartosz.misztal@gum.gov.pl

Pracownia Taksometrów i Tachografów


Kierownik Pracowni
Artur Trościanko

tel. 22 581 94 96,
e-mail: artur.troscianko@gum.gov.pl
     

Samodzielne Laboratorium
Elektryczności i Magnetyzmu


Kierownik
Jerzy Szutkowski

 

tel.: 22 581 92 82

e-mail: jerzy.szutkowski@gum.gov.pl

 
Sekretariat

tel.: 22 581 92 41
e-mail: electricity@gum.gov.pl

Pracownia Wzorców Wielkości Elektrycznych
 

Kierownik Pracowni
Edyta Dudek

tel.: 22 581 94 62

e-mail: edyta.dudek@gum.gov.pl

 

Dorota Domańska-Myśliwiec

tel.: 22 581 93 02

e-mail: dorota.domanska@gum.gov.pl

  Robert Jasiński

tel.: 22 581 95 25

e-mail.: robert.jasinski@gum.gov.pl

  Marcin Orzepowski 

tel.: 22 581 93 02

e-mail.: marcin.orzepowski@gum.gov.pl
  Lidia Snopek

tel.: 22 581 95 42

e-mail.: lidia.snopek@gum.gov.pl

Pracownia Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości

Kierownik Pracowni
Paweł Zawadzki

tel. 22 581 92 42
e-mail: pawel.zawadzki@gum.gov.pl,
  Patryk Bruszewski tel. 22 581 92 42
e-mail: patryk.bruszewski@gum.gov.pl
  Jolanta Jursza tel. 22 581 93 53
e-mail: jolanta.jursza@gum.gov.pl
  Maciej Koszarny tel. 22 581 94 98
e-mail: maciej.koszarny@gum.gov.pl
  Witold Rzodkiewicz tel. 22 581 92 53
e-mail: witold.rzodkiewicz@gum.gov.pl
  Adam Ziółek tel. 22 581 93 53
e-mail: adam.ziolek@gum.gov.pl

Pracownia Pomiarów Elektroenergetycznych

Kierownik Pracowni
Grzegorz Sadkowski


tel. 22 581 91 51
e-mail: grzegorz.sadkowski@gum.gov.pl
  Leszek Kotkiewicz tel. 22 581 93 28
e-mail: leszek.kotkiewicz@gum.gov.pl
  Bogusław Pączek tel. 22 581 93 28
e-mail: boguslaw.paczek@gum.gov.pl
  Andrzej Tomaszewski tel. 22 581 93 28
e-mail: andrzej.tomaszewski@gum.gov.pl
  Henryk Wysocki tel. 22 581 95 75
e-mail: henryk.wysocki@gum.gov.pl

Pracownia Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego
i Kompatybilności Elektromagnetycznej


Kierownik Pracowni
Łukasz Usydus

tel. 22 581 95 03
e-mail: lukasz.usydus@gum.gov.pl
  Wiesław Widłaszewski
e-mail: wieslaw.widlaszewski@gum.gov.pl
  Arkadiusz Podgórni tel. 22 581 94 52
e-mail: arkadiusz.podgorni@gum.gov.pl
  Marcin Wojciechowski tel. 22 581 93 03
e-mail: marcin.wojciechowski@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Fotometrii
i Radiometrii


Kierownik Laboratorium
Łukasz Litwiniuk

tel. 22 581 92 95,
e-mail: radiation@gum.gov.pl

 

Pracownia Wzorców Spektrofotometrycznych


Kierownik Pracowni
Jolanta Gębicka

tel.: 22 581 9311,
e-mail: jolanta.gebicka@gum.gov.pl

Pracownia Wzorców Fotometrycznych
i Radiometrycznych


Kierownik Pracowni
Grzegorz Szajna

tel.: 22 581 94 46,
e-mail: grzegorz.szajna@gum.gov.pl
 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy
do spraw Wzorców Barwy


Koordynator
Sylwia Górnik

tel.: 22 581 94 36,
e-mail: sylwia.gornik@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Masy


Kierownik Laboratorium
Wojciech Wiśniewski

tel. 22 581 95 47
e-mail: mass@gum.gov.pl

Pracownia Wag i Wzorców Masy

Kierownik Pracowni
Wojciech Wiśniewski


tel. 22 581 92 16
e-mail: wojciech.wisniewski@gum.gov.pl
 
Anna Kania-Markocka

tel. 22 581 93 40
e-mail: anna.kania-markocka@gum.gov.pl

 
Maria Kochańska

tel. 22 581 94 64
e-mail: maria.kochanska@gum.gov.pl

 
Jarosław Taras

tel. 22 581 92 56
e-mail: jaroslaw.taras@gum.gov.pl

 
Piotr Strzałka

tel. 22 581 92 56
e-mail: piotr.strzalka@gum.gov.pl

 
Wiktor Ślusarski

tel. 22 581 93 35
e-mail: wiktor.slusarski@gum.gov.pl

 
Robert Ziółkowski

tel. 22 581 91 71
e-mail: robert.ziolkowski@gum.gov.pl

 
Piotr Rymkiewicz

tel. 22 581 92 57
e-mail: piotr.rymkiewicz@gum.gov.pl

 
Piotr Wiłkojć

tel. 22 581 90 51
e-mail: piotr.wilkojc@gum.gov.pl

Pracownia Ciśnienia


Krzysztof Łazowski
 

tel. 22 581 92 00

e-mail: krzysztof.lazowski@gum.gov.pl

Pracownia Siły i Twardości

Kamil Cybul


tel. 22 581 91 09
e-mail: kamil.cybul@gum.gov.pl

Pracownia Gęstości i Lepkości


Kierownik Pracowni
Elżbieta Lenard

 

tel.: 22 581 94 10

e-mail: elzbieta.lenard@gum.gov.pl
 
Ewa Malejczyk

tel.: 22 581 90 10
e-mail: ewa.malejczyk@gum.gov.pl

 
Izabela Cękiel

tel.: 22 581 91 46
e-mail: izabela.cekiel@gum.gov.pl

  Lidia Małek e-mail: lidia.malek@gum.gov.pl

Pracownia Analizatorów Wydechu


Kierownik Pracowni
dr inż Jolanta Wasilewska

 

tel.: 22 581 95 56
e-mail: jolanta.wasilewska@gum.gov.pl

 
Piotr Janko

tel.: 22 581 92 67;
e-mail: piotr.janko@gum.gov.pl

 
Michał Nawotka

tel.: 22 581 93 35;
e-mail: michal.nawotka@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium
Promieniowania Jonizującego

Kierownik Laboratorium
dr Adrian Knyziak

tel.: 22 581 93 58

e-mail: adrian.knyziak@gum.gov.pl

radiology@gum.gov.pl

Pracownia Wzorców Promieniowania Gamma
 

Michał Derlaciński

tel. 22 581 95 22

e-mail: michal.derlacinski@gum.gov.pl

Pracownia Wzorców Promieniowania Rentgenowskiego

Adrian Knyziak

tel.: 22 581 93 58

e-mail: adrian.knyziak@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Przepływów


Kierownik Laboratorium
dr Adam Urbanowicz

tel.: 22 581 93 06,
e-mail: flow@gum.gov.pl;

adam.urbanowicz@gum.gov.pl
 

Pracownia Pomiarów Przepływu Cieczy,
Objętości Statycznej i Pomiarów Ciepła


Kierownik
dr Adam Urbanowicz

tel.: 22 581 93 06
e-mail: adam.urbanowicz@gum.gov.pl
 

przepływ cieczy innych niż woda
Stanisław Kowalczyk

tel.: 22 581 93 25
e-mail: stanislaw.kowalczyk@gum.gov.pl

 

przepływ wody
Honorata Czerwińska

tel.: 22 581 94 65
e-mail: honorata.czerwinska@gum.gov.pl

  Wiesław Gosk

tel.: 22 581 93 23
e-mail: wieslaw.gosk@gum.gov.pl

  Feliks Grochocki

tel.: 22 581 94 65
e-mail: feliks.grochocki@gum.gov.pl

  Paweł Pożarowszczyk

tel.: 22 581 93 21
e-mail: pawel.pozarowszczyk@gum.gov.pl

 

objętość statyczna
Aleksander Harasimowicz

tel.: 22 581 95 26
e-mail: aleksander.harasimowicz@gum.gov.pl

 

pomiary ciepła
Grzegorz Hrycaj

tel.: 22 581 95 79
e-mail: grzegorz.hrycaj@gum.gov.pl

 
Wojciech Pawlak

tel.: 22 581 95 79
e-mail: wojciech.pawlak@gum.gov.pl

Pracownia Pomiarów Przepływu Gazu


Kierownik Pracowni
Arkadiusz Zadworny

tel.: 22 581 93 19
e-mail: arkadiusz.zadworny@gum.gov.pl

 
Artur Łukasiak

tel.: 22 581 94 47
e-mail: artur.lukasiak@gum.gov.pl

 
Małgorzata Pankowska

tel.: 22 581 92 80
e-mail: malgorzata.pankowska@gum.gov.pl

 
Jakub Wildner

tel.: 22 581 93 22
e-mail: jakub.wildner@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Termometrii


Kierownik Laboratorium
Rafał Jarosz

tel.: 22 581 94 35,
e-mail: rafal.jarosz@gum.gov.pl

 

  Sekretariat
- Marzena Gawrych
tel.: 22 581 92 01, fax: 22 581 93 95,
e-mail: thermometry@gum.gov.pl

Pracownia Termometrii

Kierownik Pracowni
Marek Kozicki

tel.: 22 581 94 32,
e-mail: marek.kozicki@gum.gov.pl;

 
Barbara Wiśniewska

tel.: 22 581 95 94,
e-mail: barbara.wisniewska@gum.gov.pl;

 
Stefan Wiśniewski

tel.: 22 581 93 38,
e-mail: stefan.wisniewski@gum.gov.pl;

 
Emil Burcon

tel.: 22 581 91 15,
e-mail: emil.burcon@gum.gov.pl;

 
Katarzyna Kur

tel.: 22 581 95 11,
e-mail: katarzyna.kur@gum.gov.pl;

 
Marcin Rybicki

tel.: 22 581 93 38,
e-mail: marcin.rybicki@gum.gov.pl;

Pracownia Wilgotności


Kierownik Pracowni
Rafał Jarosz

tel.: 22 581 94 35,
e-mail: rafal.jarosz@gum.gov.pl;

 
Iwona Wiśniewska

tel.: 22 581 91 47,
e-mail: iwona.wisniewska@gum.gov.pl;

 
Martyna Zagożdżon

tel.: 22 581 91 47,
e-mail: martyna.zagozdzon@gum.gov.pl;

 
Mariola Krawczyk

tel.: 22 581 91 47,
e-mail: mariola.krawczyk@gum.gov.pl;

Współpraca naukowo-badawcza

EMPIR (Europejski Program na rzecz Innowacji i Badań w Metrologii)

 

dr Patrycja Ruśkowska

Biuro Strategii

tel.: 22 581 92 93

e-mail: patrycja.ruskowska@gum.gov.pl

emrp.info@gum.gov.pl 

     

Kariera

Praca i staże w GUM

 

Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego

tel.: 22 581 93 84

e-mail: kadry@gum.gov.pl

Transfer i popularyzacja wiedzy

Seminaria w GUM, Wydawnictwa GUM
(Biuro Strategii)

dr Paweł Fotowicz

tel. 22 581 94 37
e-mail: pawel.fotowicz@gum.gov.pl

Szkolenia metrologiczne
(Biuro Dyrektora Generalnego)

 

Monika Oryga – główny specjalista

tel.: 22 581 94 14

e-mail: szkolenie@gum.gov.pl

Zwiedzanie historycznej kolekcji przyrządów pomiarowych
(Biuro Strategii)

 

Kaja Drąg – główny specjalista

tel.: 22 581 90 71

e-mail: zbiory@gum.gov.pl

Redakcja Biuletynu GUM „Metrologia i Probiernictwo”
(Biuro Strategii)

Adam Żeberkiewicz
– sekretarz redakcji

tel.: 22 581 95 18

e-mail: biuletyn@gum.gov.pl

Biblioteka (Biuro Strategii)

 

Teresa Balcerzak – główny specjalista

tel.: 22 581 91 50

e-mail: biblio@gum.gov.pl

 

Istnieje również możliwość przesłania pytania przez poniższy formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy

6 * 3 = *
do góry