Nawigacja

Certyfikat MID

Data wydania / Released from (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do / Valid until (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

311
Nr certyfikatu / Certificate no Data wydania / Released from Data ważności / Valid until Rodzaj certyfikatu / Category Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument Typ / Type Wnioskodawca / Applicant Producent / Manufacturer Jednostka notyfikowana / Notified Body

JN1446/ 3/2014 wersja 1

Więcej JN1446/ 3/2014 wersja 1
2014-11-12 2017-11-11 Certyfikat systemu jakości producenta Naczynie wyszynkowe Kubki jednorazowego użytku z polipropylenu z kreska o pojemności: 1 pint (586,26 ml), 0,5 pint (284,13 ml), Kubki jednorazowego użytku z polipropylenu do krawędzi o pojemności: 1 pint (586,26 ml), 0,5 pint (284,13 ml) PLASTICO Sp. z o.o. PLASTICO Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446

JN1446/ 3/2014 wersja 1

Więcej JN1446/ 3/2014 wersja 1
2014-11-12 2017-11-11 Approved Quality System Capacity serving measure Kubki jednorazowego użytku z polipropylenu z kreska o pojemności: 1 pint (586,26 ml), 0,5 pint (284,13 ml), Kubki jednorazowego użytku z polipropylenu do krawędzi o pojemności: 1 pint (586,26 ml), 0,5 pint (284,13 ml) PLASTICO Sp. z o.o. PLASTICO Sp. z o.o. Regional Verification Office in Łódź - NB 1446

JN1446/ 2/2014 wersja 3

Więcej JN1446/ 2/2014 wersja 3
2014-11-03 2017-05-29 Approved Quality System Capacity serving measure Kufel szklany (do cieczy nie pieniących się oraz do cieczy pieniących się), Pojemniki przenoszone: dzbanki oraz karafki Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Regional Verification Office in Łódź - NB 1446

JN1446/ 2/2014 wersja 3

Więcej JN1446/ 2/2014 wersja 3
2014-11-03 2017-05-29 Certyfikat systemu jakości producenta Naczynie wyszynkowe Kufel szklany (do cieczy nie pieniących się oraz do cieczy pieniących się), Pojemniki przenoszone: dzbanki oraz karafki Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446

JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 1

Więcej JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 1
2014-09-26 2017-09-25 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8, C8..., CORAX 3... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 1

Więcej JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 1
2014-09-26 2017-09-25 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8, C8..., CORAX 3... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1446/ 2/2014 wersja 2

Więcej JN1446/ 2/2014 wersja 2
2014-09-05 2017-05-29 Approved Quality System Capacity serving measure Kufel szklany o pojemnościach: 0,04 L, 0,125 L, 0,2 L, 0,25 L, 0,3 L, 0,4 L, 0,5 L, 1 L (do cieczy nie pieniących się oraz do cieczy pieniących się) Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Regional Verification Office in Łódź - NB 1446

JN1446/ 2/2014 wersja 2

Więcej JN1446/ 2/2014 wersja 2
2014-09-05 2017-05-29 Certyfikat systemu jakości producenta Naczynie wyszynkowe Kufel szklany o pojemnościach: 0,04 L, 0,125 L, 0,2 L, 0,25 L, 0,3 L, 0,4 L, 0,5 L, 1 L (do cieczy nie pieniących się oraz do cieczy pieniących się) Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446

PL 14 001/MI-005

Więcej PL 14 001/MI-005
2014-08-27 2024-08-27 Certyfikat badania typu WE Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda Commercial Storage Partners Sp. z o.o. Storage Partners Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

1450-MID-009 wyd. 2

Więcej 1450-MID-009 wyd. 2
2014-08-27 2016-10-17 Certyfikat systemu jakości producenta Gazomierz UG G1,6, G2,5, G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

1450-MID-006 wyd. 4

Więcej 1450-MID-006 wyd. 4
2014-08-27 2014-11-28 Certyfikat systemu jakości producenta Gazomierz UNIFLO G4E, G10E, G16E, G6E, G4S, G6S, AM-G10, AM-G16, 6G6, 6G4L, UG (G1,6, G2,5, G4), 2G10L, UG T, UG G4, UG G4 paySmart G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

1450-MID-008 wyd. 2

Więcej 1450-MID-008 wyd. 2
2014-08-27 2016-10-17 Certyfikat systemu jakości producenta Gazomierz UG G1,6, G2,5, G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CL0005 edition 3

Więcej PL-MI002- 1450CL0005 edition 3
2014-08-27 2021-11-02 EC-type Examination Certificate Gas meter 2G10L APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

1450-MID-010 wyd. 2

Więcej 1450-MID-010 wyd. 2
2014-08-27 2016-10-17 Certyfikat systemu jakości producenta Gazomierz UG G4 Liberty EG4v 10 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

1450-MID-010 edition 2

Więcej 1450-MID-010 edition 2
2014-08-27 2016-10-17 Approved Quality System Gas meter UG G4 Liberty EG4v 10 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL 14 001/MI-005

Więcej PL 14 001/MI-005
2014-08-27 2024-08-27 EC-type Examination Certificate Measuring system for the continuous and dynamic measurement of quantities of liquids other than water Commercial Storage Partners Sp. z o.o. Storage Partners Sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

1450-MID-009 edition 2

Więcej 1450-MID-009 edition 2
2014-08-27 2016-10-17 Approved Quality System Gas meter UG G1,6, G2,5, G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

1450-MID-008 edition 2

Więcej 1450-MID-008 edition 2
2014-08-27 2016-10-17 Approved Quality System Gas meter UG G1,6, G2,5, G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

1450-MID-003 edition 4

Więcej 1450-MID-003 edition 4
2014-08-27 2016-10-30 Approved Quality System Gas meter UNIFLO G6E, G6, G10E, G16E, G10, G16, G4S, G6S, G10S, G16S APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

1450-MID-003 wyd. 4

Więcej 1450-MID-003 wyd. 4
2014-08-27 2016-10-30 Certyfikat systemu jakości producenta Gazomierz UNIFLO G6E, G6, G10E, G16E, G10, G16, G4S, G6S, G10S, G16S APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CM0005 wyd. 3

Więcej PL-MI002- 1450CM0005 wyd. 3
2014-08-27 2021-11-02 Certyfikat badania typu WE Gazomierz 2G10L APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 9

Więcej JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 9
2014-07-03 2014-09-29 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8, C8..., CORAX 3... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 9

Więcej JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 9
2014-07-03 2014-09-29 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8, C8..., CORAX 3... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

1450-MID-005 edition 2

Więcej 1450-MID-005 edition 2
2014-06-13 2017-06-12 Approved Quality System Gas meter CGT-02 COMMON S.A. COMMON S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

1450-MID-011 edition 1

Więcej 1450-MID-011 edition 1
2014-06-13 2017-06-12 Approved Quality System Gas meter CGR-FX COMMON S.A. COMMON S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

1450-MID-005 wyd. 2

Więcej 1450-MID-005 wyd. 2
2014-06-13 2017-06-13 Certyfikat systemu jakości producenta Gazomierz CGT-02 COMMON S.A. COMMON S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

1450-MID-011 wyd. 1

Więcej 1450-MID-011 wyd. 1
2014-06-13 2017-06-12 Certyfikat systemu jakości producenta Gazomierz CGR-FX COMMON S.A. COMMON S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

JN1446/ 2/2014 wersja 1

Więcej JN1446/ 2/2014 wersja 1
2014-05-30 2017-05-29 Approved Quality System Capacity serving measure Kufel szklany 1 L 045533 80 Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Regional Verification Office in Łódź - NB 1446

JN1446/ 2/2014 wersja 1

Więcej JN1446/ 2/2014 wersja 1
2014-05-30 2017-05-29 Certyfikat systemu jakości producenta Naczynie wyszynkowe Kufel szklany 1 L 045533 80 Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446

JN1446/ 1/2014 wersja 1

Więcej JN1446/ 1/2014 wersja 1
2014-05-26 2017-05-25 Certyfikat systemu jakości producenta Przelicznik do ciepłomierza FAUN Apator S.A. Apator S.A. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446
do góry