Nawigacja

Punkty legalizacyjne - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1044
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Rodzaj przyrządu pomiarowego Oznaczenie przedsiębiorcy Adres punktu legalizacyjnego

UPL 22/2018

Więcej UPL 22/2018
2018-05-16 2021-07-03 pary czujników temperatury SANTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tomaszowska 2, 04-840 Warszawa

UPL 19/2018

Więcej UPL 19/2018
2018-04-23 2021-05-16 pary czujników temperatury CIEPŁO POMIAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Akacjowa 33, 62-030 Luboń

UPL 20/2018

Więcej UPL 20/2018
2018-04-23 2021-05-16 wodomierze CIEPŁO POMIAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Akacjowa 33, 62-030 Luboń

UPL 21/2018

Więcej UPL 21/2018
2018-04-23 2021-05-16 przeliczniki CIEPŁO POMIAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Akacjowa 33, 62-030 Luboń

UPL 18/2018

Więcej UPL 18/2018
2018-04-23 2021-05-16 przetworniki przepływu CIEPŁO POMIAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Akacjowa 33, 62-030 Luboń

UPL 17/2018

Więcej UPL 17/2018
2018-04-11 2021-07-18 wodomierze Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Maksymiliana Golisza 8, 71-682 Szczecin

UPL 15/2018

Więcej UPL 15/2018
2018-03-16 2021-03-29 wodomierze Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec

UPL 16/2018

Więcej UPL 16/2018
2018-03-20 2021-03-29 liczniki energii elektrycznej Zakład Elektroniczych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Staszica 8, 42-200 Częstochowa

UPL 14/2018

Więcej UPL 14/2018
2018-03-16 2021-03-21 wodomierze Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Parkowa 10, 41-500 Chorzów

UPL 12/2018

Więcej UPL 12/2018
2018-03-15 2021-03-19 wodomierze Dariusz Grajda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DARIUSZ GRAJDA "WODOMIAR-SERWIS" ul. Poznańska 351, 05-860 Płochocin

Wybierz Strony

do góry